Polisi & Penafian

Saya Mohamad Safiuddin pemilik laman (http://www.safiuddin.net/) ini tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga, Laman ini juga tidak menyimpan maklumat yang dikumpul mengenai lawatan anda untuk digunakan selain untuk menganalisa prestasi kandungan melalui penggunaan cookies yang anda boleh nyahaktifkan pada bila-bila masa dengan mengubah tetapan pelayar internet anda. Anda bersetuju untuk membenarkan laman ini menggunakan dan menyimpan cookies sekiranya anda tidak menyahaktifkan fungsi tersebut dari pelayar internet anda.

Waranti dan penggunaan Maklumat

Anda bersetuju untuk membaca dan menggunakan semua maklumat yang diperolehi dari blog ini atas tanggungjawab anda sendiri. Risiko jika berlaku sebarang kerugian, kehilangan, kerosakan atau kemalangan semasa anda mencuba atau menggunakan mana-mana maklumat dari laman ini adalah atas tanggungan anda. Saya sentiasa cuba menyampaikan maklumat pada tahap yang sebaiknya, namun sebarang kesilapan penulisan atau kecuaian tidak dapat dielakkan dan bukan disengajakan. Saya tidak bertanggungjawab untuk penerbitan semula kandungan yang terdapat dalam laman ini di laman sesawang lain atau media tanpa kebenaran.

Maklumat yang dikumpul

Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel.

Penulisan komen

Saya berhak untuk memadam, menyalin atau menyiarkan mana-mana komen yang dikemukakan kepada laman ini tanpa sebarang notis termasuk:
  1. Komen yang disifatkan sebagai spam
  2. Komen tidak senonoh
  3. Komen yang menyerang seseorang individu atau organisasi
  4. Komen yang berbaur perkauman
  5. Komen mengandungi bahasa atau ayat yang boleh menyinggung sensitiviti
  6. kaum atau agama yang lain
  7. Komen berkaitan politik
  8. Komen yang tidak ditulis dengan ejaan yang betul
  9. Komen yang tidak difahami
  10. Pautan kepada laman web yang Lain
Laman ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.

Hak cipta artikel, maklumat dan bahan

Semua hasil penulisan di laman ini adalah hak milik saya kecuali dinyatakan sebaliknya. Anda perlu mendapat kebenaran sekiranya anda ingin menyalin sepenuhnya artikel ke mana-mana media termasuk blog, laman sesawang, majalah, akhbar, poster, brosur atau mana-mana media cetak atau media atas talian. Perkongsian, rujukan atau keratan artikel dengan meletakkan kredit sumber dari laman (http://www.safiuddin.net/) ini dibenarkan dengan syarat ianya tidak diubahsuai untuk mengelakkan sebarang percanggahan maklumat.
Selain itu, saya tidak menuntut untuk memiliki hak eksklusif pada semua gambar, video dan data yang diterbitkan. Halaman ini juga mempunyai bahan uncredited daripada pengarang tidak diketahui yang saya terima melalui e-mel, sosial media, rakan-rakan dan pembaca. Jika anda memiliki hak cipta kepada beberapa bahan seperti gambar atau data, sila hubungi saya untuk menuntut hak milik anda dan sama ada saya akan meletakkan kredit sumber atau membuang kandungan tersebut jika perlu.
Saya sentiasa berusaha untuk menghormati hak milik dan hak cipta orang lain. Sekiranya terdapat sebarang masalah, aduan, atau pertanyaan mengenai perkara ini, anda boleh hubungi saya melalui halaman ini (https://www.safiuddin.net/hubungi/).

Pindaan dasar


Polisi penafian dan kerahsiaan ini ditulis dan sah pada 01 Mei 2018, ianya mungkin diubahsuai dari masa ke semasa mengikut kesesuaian tanpa sebarang notis. Anda bertanggungjawab untuk merujuk semula halaman ini sekiranya terdapat ubahsuaian yang dibuat.

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search